Inicjatywna Grupa Referendalna Gąski 

Gmina Mielno

Bezatomu Dokumenty Referendum Pisma Ogłoszenia Materiały Archiwa Zbiórka Kontakt

Referendum    Pisma     Ogłoszenia

     
  Specjalne referendalne wydanie Gazety Mieleńskiej  
 
 

Pobierz jako:

 

Gazeta Mieleńska wydanie specjalne (PDF)
 
   Kończy się proces konsultacji społecznych aneksów do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Każdy obywatel może wyrazić swój sprzeciw w sprawie budowy EJ w Gąskach, wysyłając list polecony na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Energii Jądrowej
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

lub maila na : konsultacjeDEJ@mg.gov.pl

Poniżej znajdują się
- propozycja listu
- Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Jądrowego

Jeżeli jesteś przeciwny budowie EJ w Gąskach koniecznie wyślij ten list
Możesz w swoim liście żądać także przedłużenia konsultacji.
Mamy czas tylko do 3 lutego 2012r.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobierz LIST  (PDF)
Pobierz Aneks do prognozy... (PDF)
 

Pobierz jako:

 

Czesław Hoc Interpelacja Gąski (PDF)

Pobierz jako:

 

Uchwała Nr XVI-169 -2011 (JPG)

Pobierz jako:

 

Uchwała Nr XVI-169 -2011 (PDF)

 Pobierz jako:

 

Nie wyrażam zgody na budowę elektrowni jądrowych (JPG)

Pobierz jako:

 

Nie wyrażam zgody na budowę elektrowni jądrowych (PDF)

Ta lista nie jest listą podpisów dla celów referendum, zatem zawiera dość dowolną formę uwierzytelnienia tożsamości poparz swobodę podania adresu, numeru PESEL lub numeru dowodu osobistego. Jest natomiast formą poparcia dla ogólnokrajowej akcji przeciwko energetyce jądrowej w Polsce. Jeśli ktoś zbiera lub zebrał jakieś podpisy na takiej liście, to prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Inicjatywnej Grupy Referendalnej poprzez e-mail lub na adres podany na zakładce kontakt lub wysyłanie na ten adres podpisanych list (najlepiej przesyłką poleconą) lub dostarczenie ich osobiście. Wszystkim uczestniczącym w tej akcji serdecznie dziękujemy.

 Pobierz jako:

 

Uchwala Rady Gminy Mielno Nr XVII/188/11 (JPG)

Pobierz jako:

 

Uchwala Rady Gminy Mielno Nr XVII/188/11 (PDF)

 

 Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo (JPG)

Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo (PDF)

 Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo i innych (JPG)

Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo i innych (PDF)

 Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo i innych (JPG)

Pobierz jako:

 

Oświadczenie Mieszkańców Gminy Darłowo i innych (PDF)
Zasady umieszczania materiałów na stronie