Inicjatywna Grupa Referendalna G±ski 

Gmina Mielno

Bezatomu Dokumenty Referendum Pisma Ogłoszenia Materiały Archiwa Zbiórka Kontakt

Referendum    Pisma     Ogłoszenia

 

O g ł o s z e n i e

 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Mielno
ogłaszamy, że dnia 12. lutego 2012 roku odbędzie się referendum lokalne na terenie naszej Gminy w sprawie:

 

Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni j±drowej lub wszelkiej innej infrastruktury zwi±zanej z przemysłem j±drowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych zwi±zanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?

Wszelkie informacje dotycz±ce referendum s± dostępne na 

www.bezatomu.pl

 

Pełnomocnik Inicjatywnej Grupy Referendalnej

 

Piotr Laskowski

 

 Pobierz jako:

 

Ogłoszenie (JPG)

 

Pobierz jako:

 

Ogłoszenie (PDF)

 

 

 

Zawiadamiamy

 

wszystkich Mieszkańców Gminy Mielno,

że zamierzamy przeprowadzić referendum lokalne na terenie naszej Gminy w sprawie:

 

Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni j±drowej lub wszelkiej innej infrastruktury zwi±zanej z przemysłem j±drowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych zwi±zanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?

 

Pełnomocnik Inicjatywnej Grupy Referendalnej

 

Piotr Laskowski

 

 

 Pobierz jako:

 

Zawiadomienie (JPG)

 

Pobierz jako:

 

Zawiadomienie (PDF)

 

 

 

 

Zasady umieszczania materiałów na stronie